Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny noclegowo.net i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.
1. Charakter i cele noclegowo.net Witryna noclegowo.net jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny noclegowo.net, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny Rejestrując się w witrynie noclegowo.net: - zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji, - akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny, - zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło, - zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców. Serwis noclegowo.net zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta: - nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób, - nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierał lub usuwał jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny, - nie będziesz wykorzystywał mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam; Zgadzasz się, aby wydawca witryny noclegowo.net miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie noclegowo.net, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę noclegowo.net taką jaka jest. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny noclegowo.net tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności: - Wydawca witryny noclegowo.net nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie, - Wydawca witryny noclegowo.net nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w ww witrynie oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy W witrynie noclegowo.net są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny noclegowo.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny: - zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce. - zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc. - zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

Serwis noclegowo.net i jego pod-serwisy nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług oraz ich ewentualną autentyczność.

Korzystając z usług świadczonych przez ogłoszeniodawców w naszym serwisie prosimy o rozważne 'zawiązywanie' (deklaracje w postaci kaucji, dokumentacji, umów etc.)ewentualnych zamówień oraz potencjalnych transakcji w relacji klient-usługodawca.

10. Płatności drogą elektroniczną są obsługiwane przez system dotpay, który jest dostępny pod adresem www.dotpay.pl. Reklamacje można zgłaszać kontaktując się z obsługą systemu dotpay.

11. Wszelkie dane , które udostępniasz w naszym serwisie ( pomijając ogólnodostępne dla klientów - co wynika z charakteru ogłoszeń ) podczas rejestracji (hasło, login ewentualny prywatny email itp. prywatne nie udostępnione w danych obiektu )  istnieją tylko do dyspozycji|
adminstratora serwisu noclegowo.net.


*Serwis noclegowo.net nie ponosi odpowiedzialnaości za jakość rzeczywista świadczonych usług zareklamowanych obiektów oraz relacji klient - usługodawca ( oferent usługi noclegowej ).
 Serwis noclegowo.net jest tylko i wyłącznie miejscem umożliwiającym umieszczenie ofert przedstawiajacych obiekty oraz parcele noclegowe nie ponoszącym odpowiedzialności za   rzeczywistą relacje klient-usługodawca. Klientów korzystających z naszego serwisu prosimy o rozsądne i rzeczowe dokonywanie potencjalnych rezerwacji spośród obiektów dodanych w naszej bazie noclegowej przez usługodawców świadczących takie usługi.
Usługodawców świadczączych usługi noclegowe prosimy o kompetentne i rzeczowe umieszczanie informacji o swoich obiektach i miejscach noclegowych.

  Pozdrawiamy Serdecznie
        portal www.noclegowo.net

Miejsce na Twoją reklamę