Regulamin

Portal www.noclegowo.net jest platformą do umieszczania ogłoszeń o charakterze nawiiązującym tematyką powiązaną z informacjami , które prezentują swoją treścią niezbędne wskazówki typu: GDZIE i JAK mozna spędzić urlop , delegację , zamówić nocleg , itp. w danym ogłaszanym obiekcie noclegowym w określonym terminie. Do realizacji tych usług służą informacje , ktróre umieszczone są / będą na portalu NOCLEGOWO.NET , a dopuszczone do dalszej publikacji poprzez wcześniejsze zaakceptowanie POLITYKI PRYWATNOŚCI naszego portalu przez osobę zamieszczającą dane ogłoszenie.

Rejestrując się możesz uzyskać STATUS:
- Użytkownika DODAJĄCEGO ogłosznie po uprzedniej REJESTRACJI i zalogowaniu się do serwisu noclegowo.net
- Użytkownika KOMENTUJĄCEGO ogłosznie po uprzedniej REJESTRACJI i zalogowaniu się do serwisu noclegowo.net

Informacje dla UMIESZCZAJĄCYCH ogłoszenie:
1. Umieszczając ogłoszenie na naszym portalu Zgadzasz się z regulaminem i polityką prywatności naszego portalu www.NOCLEGOWO.net.
2. Umieszczenie ogłoszenia jest całkowicie darmowe.
3. Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść umieszczaną na naszym portalu. Jeżeli treści , w którymkolwiek etapie prezentacji okażą się  
    niewłaściwe, fałszywe, wprowadzające w błąd, szkodzące czyjemuś dobru cywilnemu,mieniu lub moralnemu, a także będą niezgodne z polskim   
    prawem, wtedy twoje ogłoszenie może zostać USUNIĘTE bez podania przyczyny ze strony aministracji www.NOCLEGOWO.net .
4. Portal www.NOCLEGOWO.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzalności za jakość świadczonych usług zareklamowanych poprzez
    umieszczenie w serwisie.
5. Wszelkie reklamacje co do jakości rekalmowanych usług noclegowych w naszym serwisie kierowane powinny być do osoby umieszczającej
    dane ogłoszenie - dane kontaktowe w danym ogłoszeniu są podstawą do korzystania z tej formy kontaktu ( dane wcześniej umieszczone popzez
    zaakceptwanie polityki prywatności portalu noclegowwow.net ).
6. Traktuj portal jedynie jako platformę do umieszczania swoich ogloszeń noclegowych nie obciążając administracji jak i korzystających z portalu
    odpowiedzialnością za treść swoich ogoszeń jak i rzeczywistość jakość usłu , którą oferujesz.
7. Interakcja i potencjalne jakiekolwiek umowy między KORZYSTAJĄCYM z portalu, a UMIESZCZAJĄCYM - emitującym informacje o swojej usłudze
    noclegowej, są PRYWATNĄ sprawą pomiędzy tymi stronami , natomiast portal www.noclegowo.net nie ponosi żadnej odpowiedziałności za ich jakość.

 Więcej na temat przetwarzania Twoich danych w ramach Serwisu przeczytasz w Polityce Prywatności.

Informacje dla KORZYSTAJĄYCH z ogłoszeń umieszcznych na portalu www.noclegowo.net :
1. Korzystając z ogłoszeń na naszym portalu Zgadzasz się z regulaminem i polityką prywatności naszego portalu www.NOCLEGOWO.net.
2. Wszelkie informacje powiązane z danym ogłoszeniem są treściami , za które bierze odpowiedzialność tylko i wyłącznie umieszczający
    ogłoszenie ( punkt 3 dla: Informacje dla UMIESZCZAJĄCYCH ogłoszenie ).
3. Jeżeli masz zastrzeżenia do treści przekazu danego ogłoszenia lub jakości danej usługi , podejrzewasz oszustwo, umieszczenie informacji
    godzących w dobro cywilne, moralne lubmaterialne, możesz skontaktować się z administracją portalu www.noclegowo.net w celu zgłoszenia takiej 
    sytuacji, jednak portal NIE PONOSI jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego przekaz. Administracja w tej sytuacji zaingeruje możliwymi metodami w
    treść takiego ogloszenia.
4. Interakcja i potencjalne jakiekolwiek umowy między KORZYSTAJĄCYM z portalu, a UMIESZCZAJĄCYM - emitującym informacje o swojej usłudze
    noclegowej, są PRYWATNĄ sprawą pomiędzy tymi stronami , natomiast portal www.noclegowo.net nie ponosi żadnej odpowiedziałności za ich
    jakość.

Informacje dla KOMENTUJĄCYCH ogłoszenie:
- TREŚĆ komentarza nie może naruszać w treści dobra cywilnego, mentalnego oraz zawierać treści wulgarnych i godzących w komentowany podmiot.
  Tym samym nie może być nieprawdziwa lub obraźliwa wobec podmiotu kometowanego. W pzeciwnym przypadku , po ewentualnym zgłoszeniu lub
  weryfikacji przez administrację portalu , takie komentarze będą USUWANE newet bez podania przyczyny.

 

Jeżeli ZGADZASZ się z powyższą treśćią ZAPRASZAMY do korzystania z portalu NOCLEGOWO.net